Metoda JIH ®

Metoda JIH® je terapeutický koučink a cesta osobního rozvoje založená na vnímání a cítění. Autorkou této metody je Jarka Matušková, pod jejímž vedením jsem prošla jak terapeutickým kurzem, tak jeho profesionální nadstavbou.

Díky vnímání a zároveň neutralitě, kterou zachovávám, mohu pročistit vaši energii i energii všech vašich vazeb v podobě vztahů s rodinou, partnerem/partnerkou a přáteli, pracovní zázemí, stejně jako energii hojnosti a tvořivosti. Metoda JIH® pracuje v celé linii času. Nejen s přítomností tohoto života, ale i se vším, co do této přítomnosti zasahuje z jiných časů.

Cítím, kde energie vázne, vnímám emoce, postoje, iluze i dogmata, která vstupují do hry. Veškerou tuto zátěž při našem setkání pojmenuji a odstraním. Vaše energie a s ní i váš život se obnovují do svého přirozeného nastavení prosperity, lehkosti a funkčnosti, ve kterém můžete využít celý svůj potenciál.

Ani po terapii-koučinku nebudete na svůj život sami. K naší spolupráci patří i návazné aktivní kroky, které je zapotřebí v životě udělat a ke kterým vás povedu, otevřenou a upřímnou komunikací počínaje a změnami a aktivitou ve svých záměrech konče.

 

Metoda JIH