Automatická kresba diagnostická (AKD) je autorský projekt Jarky Matuškové, jehož jsem lektorkou. Na kurzu se společně naučíme vnímat a rozpoznávat energie pomocí sedmi základních barev a tzv. automatického kreslení. Také vás budu vést k tomu, aby jste vnímali pocity a souvislosti , které jsou s daným problémem spojené a uměli je pomocí barev zkorigovat tak, aby tam proudila energie. AKD je rychlý a účinný nástroj pomoci, který může používat kdokoliv a kdykoliv. Ať už se budete věnovat při kresbě nějaké situaci, vztahu, objektu, nebo celé oblasti života, stane se vaším partnerem a zdrojem pochopení a úlevy. Je to úžasný a rychlý způsob, jak si ulevit a změnit to, co Vás trápí.

Přihláška na kurz